Warunki gwarancji

Klientom sklepu ze sprzętem komputerowym do gier www.foxdesktops.com.pl przysługuje 2-letnia gwarancja na sprzedawane komputery. Zawiera się ona w ustawie oraz naszym dodatku serwisowym.

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego klientom przysługuje rękojmia. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC).

Wada fizyczna

Niezgodność towaru z umową, do której dochodzi jeżeli kupiony produkt: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna

Odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta, jeżeli towar jest:

  • własnością osoby trzeciej;
  • obciążony prawem osoby trzeciej;
  • ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Towar niezgodny z umową

Towar jest niezgodny z umową, gdy:

  • nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę
  • nie odpowiada próbce lub jest niezgodny z wzorem zaprezentowanym konsumentowi
  • nie nadaje się do celów określonych przez konsumenta, o których poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy
  • nie odpowiada właściwościom, które są przypisywane towarom tego samego rodzaju
  • nie posiada cech, których konsument może racjonalnie oczekiwać
  • nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie oświadczeniom publicznym sprzedawcy, producenta lub ich przedstawicieli

Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: foxdesktops@gmail.com, opisując dokładnie zaistniałe problemy.

Odbierzemy zgłaszany komputer na nasz koszt, jeśli towar spełnia powyższe przesłanki i zostanie objęty reklamacją w ramach gwarancji na zasadach rękojmi.

Po odebraniu zgłaszanego komputera dokonamy dokładnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. Jeśli reklamacja była zasadna i wystąpiła jedna z przesłanek opisanych w ustawie, skontaktujemy się z klientem w celu ustalenia sposobu naprawy zaistniałej sytuacji.

Gwarancja nie daje klientowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz danych zapisanych na nośnikach takich jak dyski twarde, płyty. W razie zaistniałej konieczności, dane na nośnikach mogą zostać wyczyszczone bezpowrotnie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie, ale nie zwalnia to nas z prawa do rękojmi klienta. Proszę sprawdzać paczkę przy kurierze i niezwłocznie zgłaszać wszelkie nieprawidłowości. Nasze komputery są sprawdzane przed wysyłką.

Jeśli zgłoszony do reklamacji komputer nie posiada wad opisanych art. 556 iart. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, może on zostać naprawiony w ramach gwarancyjnej naprawy serwisowej. Nie pobieramy wtedy opłat za serwis komputera, ale koszty transportu i niezbędnych do naprawy części leżą po stronie klienta.